ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรสาขา(inservice-training) เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 ตำแหน่ง

2018-01-29 | 981 view(s)

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรสาขา(inservice-training) เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 ตำแหน่ง  รับสมัคร 15 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2561 เข้าดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ตาม QR code