ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562

2018-07-23 | 959 view(s)

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 36

ดาวน์โหลด 1: 20180723100145.pdf