กำหนดการกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยฯ 2 (ตึกขาว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2019-09-23 | 1042 view(s)
ดาวน์โหลด 1: 20190923153323.pdf