คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับ 1.ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 2.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3.ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

2020-04-02 | 1342 view(s)
ดาวน์โหลด 1: timeline_20200402_13324120200402140422.jpg
ดาวน์โหลด 2: timeline_20200402_13324320200402140422.jpg
ดาวน์โหลด 3: timeline_20200402_13324420200402140422.jpg
ดาวน์โหลด 4: timeline_20200402_13324520200402140422.jpg
ดาวน์โหลด 5: timeline_20200402_13324620200402140422.jpg