โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง รอบที่ 2 รับตั้งแต่วันที 15 - 22 มกราคม 2564

2021-01-08 | 863 view(s)

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง รอบที่ 2 รับตั้งแต่วันที 15 - 22 มกราคม 2564 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (ผ่านระบบ Zoom meeting) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 1 โทร. 053-756765

ดาวน์โหลด 1: ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปี 6420210108110856.pdf