โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 6 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2566 เปิดรับสมัคร 1 - 17 มี.ค. 65

2022-03-07 | 475 view(s)

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ทาง https://icpird.moph.go.th/resident/  รับสมัครวันที่ 1- 17 มีนาคม 2565