โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 สาขา

2023-06-13 | 682 view(s)

 รับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 จำนวน 2 สาขา

1. สาขาวิสัญญี จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2566

2.สาขาศัลยศาสตร์ (อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด)   จำนวน 1 ตำแหน่ง 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.meckorat.info/cpirdmedic/index.php