กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน 6 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2567 เปิดรับสมัคร 1-31 ตุลาคม2566

2023-10-21 | 128 view(s)

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567 จำนวน 6 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลด 1: 20231021221844.jpeg