โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2567 จำนวน 10 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566  

2023-11-06 | 115 view(s)

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2567 จำนวน 10 ตำแหน่ง 
รับสมัครระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566  
ผ่านทาง Websie : https://icpird.moph.go.th/contributordr/

ดาวน์โหลด 1: 20231106092154.jpg