ภาพกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม เวลา 12.00น. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2563 โดย นพ.กิติรัฐ เนตรแก้ว เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยฯ 2

วันพฤหัสบดีที่2กรกฏาคม2563 เวลา9.00น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการรพ.เชียงรายฯ พร้อมคณะผู้บริหารรพ. และคณะผู้บริหารศูนย์แพทยฯ เข้าต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ณ ห้องประชุม9A อาคา

ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเรื่อง ฐานข้อมูล UpToDate ได้เพิ่มบริการในส่วนการเข้าถึงข้อมูลที่อัพเดทช่วงสถานการณ์ Covid – 19

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS:Advance Cardiovascular Life Support วันที่2 ให้แก่ แพทย์ใช้ทุนประจำปี 2563 ณ ห้องบรรยายชั้น2 อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพฤหัสบดีที่​ 25​ มิถุนายน​ เวลา​ 13.30​ น.​ การสอบ​ summative​ (MCQ) แพทย์ประจำบ้าน​ สาขาเวชศาสตร์​ฉุกเฉิน​ คุมสอบโดย​ นพ.ธิติกรณ์​ เชื้อเมืองพาน​ ณ​ ห้องคอมพิวเตอร์​ ห้องสมุด​ อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ศูนย์แพทยฯซ้อมแผน RRT ณ ห้อง 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 11.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ สำรวจความพร้อม เตรียมเปิดบริการศูนย์ออกกำลังกาย ลายกีฬา 77 ปี อนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 10.30น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาจิตเวช ณ ห้องเขียวมะกอกแผนกจิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันพุธที่17 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30น. การสอบข้อเขียน ผู้ช่วยนักวิจัย ณ ห้องประชุม9a อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 9.30น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ ตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องห้องเรียน 2CD ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน เวลา 9.30น. จัดสอบ OSCE แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯประชุมการบริหารจัดการโครงการ / วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบของการเงินณ ห้องประชุม 1A ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา8.30น.พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ รองผอ.ศูนย์แพทยฯฝ่ายประเมินผล เป็นผู้ควบคุมการสอบ MEQ MCQ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์ (รอบที่1) ของนศพ. ชั้นปีที่6 ปีการศึกษา 2563 แบบonline ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ศูนย์แพทยฯลำปาง ณ ห้องคอมฯ อาค

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯประชุมแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์แพทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 1A ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ เป็นประธานกรรมการการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ฝึกหัดประจำปี 2563 รอบที่ 2 ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยฯ2

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล"


ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ขออนุมัติให้โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ เพิ่มจำนวนและเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ จากเดิมปีละ ระดับละ 3 ตำแหน่ง เป็นปีละ ระดับละ 6 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มในปีการอบรม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 14.00น. ประชุมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในสถาณการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ผ่าน zoom meeting ณ ห้องประชุมตึกขาว อาคารศูนย์แพทยฯ 2

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ระบบราชการในสาธารณสุข" ในการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตร "ข้าราชการที่ดี" จังหวัดเชียงรายณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก