ภาพกิจกรรมกิจกรรมปิดค่าย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา2558 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

กิจกรรม Big Cleaning Day

พิธีตักบาตรและถวายพระพรเนื่องในมหามงครเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม

กิจกรรม วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ณ พระตำหนักดอยตุง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557

โครงการสายใยสัมพันธ์สวนดอก สู่เชียงราย 10-12 ตุลาคม 2557

กิจกรรม วันมหิดล ประจำปี 2557

กิจกรรมค่ายODOD2014

ภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตรครั้งที่ 1/2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือรับน้องใหม่

clinical skill

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์สู่การเรียนชั้นคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา2557

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)2014

การอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ปี 2557

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัฒฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2556

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ทำบุญตักบาตรในวัน "เป็งปุ๊ด"

นักศึกษาแพทย์ ปี4 ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ณ วัดร่องขุ่น

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2556

กิจกรรม "ค่ายหมอน้อยอาสาพัฒนาชนบท" ประจำปีการศึกษา 2556