ภาพกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ต้อนรับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว WFME FAMMED ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 12.30 น. ภาควิชา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัด workshop perineal repair ณ ห้อง Skill Lab ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS (Renew) วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา9.30น. ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลศาสตร์ยูโรวิทยา จากสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึ

วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา8.00 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายฯ และศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 84 รูป เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา 83 ปี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันพุธที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. simulation สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดย นพ.สุวสันต์ บุญยะรัตน์ ณ ห้อง skill lab ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม เวลา 9.00น. ประชุมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) โดย Mrs.Hikari Morikawa ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์แพทยฯ 2

วันพฤหัสบดี ที่28 เวลา 9.00 น. งานมุทิตาผูกขวัญ ร้อยรักสัมพันธ์ด้วยหัวใจ ณ ห้อมเสมพริ้งพวงแก้ว

วันอังคารที่ 24 กันยายน เวลา13.00น. นพ.ไชยเวช ผอ.รพ. เป็นประธานใน งานวันมหิดล 24 กันยายน ณ ลานกีฬา77ปี อนุสรณ์

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 9.30น. แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริงพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย การสอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ(Inclusive Track) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่17สิงหาคม2562 ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ เป็นประธานเปิดโครงหารพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดเชียงราย Inclusive Track ณ ห้องประชุม9A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม เวลา 07:00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาแพทย์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม เวลา 13:00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ คณะผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ ร่วมพิธี ไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนอัคคีภัย และแผ่นดินไหว สำหรับอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรร

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา13.30 นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤธิบัตรแพทย์เชียงราย รุ่นที่10 ณ ห้องประชุม9A ชั้น9 อาคารศูนย์แพทยฯ

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณอัปษรศรี ธนไพศาล คณะผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ให้บริการสุขภาพเชิงรุกสาธารณสุขไทย ห่วงใยสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 18.30 น. พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และ นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ Inclusive track โดย อ.สุบรรณ ทันดร ให้เกียรติร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยฯ2

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำทีมผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาแพทย์ รพ.เชียงรายฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ร่วมพิธีงานอาศิรวาทราชสดุดี และร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2561 ณ ลานกีฬา 77 ปีอนุสรณ