ภาพกิจกรรมการอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ปี 2557

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัฒฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2556

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ทำบุญตักบาตรในวัน "เป็งปุ๊ด"

นักศึกษาแพทย์ ปี4 ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ณ วัดร่องขุ่น

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2556

กิจกรรม "ค่ายหมอน้อยอาสาพัฒนาชนบท" ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง "จำลองการตรวจศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว”