ภาพกิจกรรมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือรับน้องใหม่

clinical skill

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์สู่การเรียนชั้นคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา2557

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)2014

การอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ปี 2557

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัฒฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2556

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ทำบุญตักบาตรในวัน "เป็งปุ๊ด"

นักศึกษาแพทย์ ปี4 ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ณ วัดร่องขุ่น

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2556

กิจกรรม "ค่ายหมอน้อยอาสาพัฒนาชนบท" ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง "จำลองการตรวจศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว”