ภาพกิจกรรมวันพฤหัสบดี ที่28 เวลา 9.00 น. งานมุทิตาผูกขวัญ ร้อยรักสัมพันธ์ด้วยหัวใจ ณ ห้อมเสมพริ้งพวงแก้ว

วันอังคารที่ 24 กันยายน เวลา13.00น. นพ.ไชยเวช ผอ.รพ. เป็นประธานใน งานวันมหิดล 24 กันยายน ณ ลานกีฬา77ปี อนุสรณ์

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 9.30น. แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริงพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย การสอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ(Inclusive Track) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่17สิงหาคม2562 ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ เป็นประธานเปิดโครงหารพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดเชียงราย Inclusive Track ณ ห้องประชุม9A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม เวลา 07:00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาแพทย์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม เวลา 13:00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ คณะผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ ร่วมพิธี ไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนอัคคีภัย และแผ่นดินไหว สำหรับอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรร

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา13.30 นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤธิบัตรแพทย์เชียงราย รุ่นที่10 ณ ห้องประชุม9A ชั้น9 อาคารศูนย์แพทยฯ

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณอัปษรศรี ธนไพศาล คณะผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ให้บริการสุขภาพเชิงรุกสาธารณสุขไทย ห่วงใยสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 18.30 น. พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และ นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ Inclusive track โดย อ.สุบรรณ ทันดร ให้เกียรติร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยฯ2

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำทีมผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาแพทย์ รพ.เชียงรายฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ร่วมพิธีงานอาศิรวาทราชสดุดี และร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2561 ณ ลานกีฬา 77 ปีอนุสรณ

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ นำคณะนศพ.และจนท.ศูนย์แพทยฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดจ บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียตริ 72 พรรณษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยา

ท่านผอ. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการค่ายติวโครงการมหาลัยชีวิต "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์"ณ ห้องประชุมตึกขาว อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก 2

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. พญ.ศิรินิภา อินทรพานิช รองผอ.ฝ่ายพรส. รพ.เชียงรายฯเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ "วันมหิดล" ณ ลานกีฬา77ปี อนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายฯ

การออกข้อสอบนักเรียน โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม9a อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายฯ

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ Inclusive Track ณ ห้องประชุม D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

การอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ให้แก่อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ ที่พักอาศัยภายในอาคารศูนย์แพทยฯตึกเขียวและตึกขาว ณห้องประชุม9a อาคารศูนย์แพทยฯ

นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำคณะผู้บริหารและนักศึกษาแพทย์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9