ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนแพทยศาสตรศึกษาและนิเทศ ติตตาม พัฒนาสร้างเครือข่ายวิชาการทางการกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ2563อบรมหลักสูตรผู้บริหารรพช. เขตสุขภาพที่1 ประจำปีงบประมาณ2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันเพื่อประเมินศักยภาพเป็นสถาบันฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ต้อนรับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว WFME FAMMED ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 12.30 น. ภาควิชา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัด workshop perineal repair ณ ห้อง Skill Lab ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS (Renew) วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา9.30น. ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลศาสตร์ยูโรวิทยา จากสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึ

วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา8.00 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายฯ และศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 84 รูป เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา 83 ปี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันพุธที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. simulation สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดย นพ.สุวสันต์ บุญยะรัตน์ ณ ห้อง skill lab ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม เวลา 9.00น. ประชุมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) โดย Mrs.Hikari Morikawa ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์แพทยฯ 2

วันพฤหัสบดี ที่28 เวลา 9.00 น. งานมุทิตาผูกขวัญ ร้อยรักสัมพันธ์ด้วยหัวใจ ณ ห้อมเสมพริ้งพวงแก้ว

วันอังคารที่ 24 กันยายน เวลา13.00น. นพ.ไชยเวช ผอ.รพ. เป็นประธานใน งานวันมหิดล 24 กันยายน ณ ลานกีฬา77ปี อนุสรณ์

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 9.30น. แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริงพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย การสอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ(Inclusive Track) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่17สิงหาคม2562 ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ เป็นประธานเปิดโครงหารพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดเชียงราย Inclusive Track ณ ห้องประชุม9A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม เวลา 07:00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาแพทย์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม เวลา 13:00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ คณะผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ ร่วมพิธี ไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก